NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Bài Viết Mới
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 3

     
" Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 3 "

Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 2

     
" Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 2 "

Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 1

     
" Phim " Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " Tập 1 "

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ( Đọc )

     
" Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện "

Đại Bi Chú - 大悲咒

     
" Đại Bi Chú - 大悲咒 "

Trình Bày Về Sự Tu Đạo


Đạo là chân lý của vũ  trụ, cho nên Đạo cũng có thể gọi là Lý. Thông thường đem hai chữ này ghép lại, nói chung tức là Đạo-Lý. Đạo vốn vô hình vô tướng, chẳng âm thanh, chẳng mùi vị, nên không thể hiển bày cho người xem, cũng không thể vẽ ra cho người  thấy.

 Xem chi tiết :

Sự Thù Thắng Của Long Thiên Biểu

    
Sự đặc thù của Long Thiên Biểu Nay nhằm Tam Kỳ Mạt Vận ,đạo-kiếp cùng giáng, vạn giáo tề phát, lại nữa, Thiên bất ngôn, Địa bất ngữ, tà giáo dị đoan dẫn người nhập mê, ngộ nhập kỳ môn, không đắc được chánh pháp đúng đắn, lỡ mất cả đời người.Nay cảm tạ Thiên Ân Sư Đức ơn lớn...

 Xem chi tiết :

Tiên Phật Từ Huấn

    
- Nguyệt Tuệ Bồ Tát - - Tế Công Hoạt Phật - - Bạch Thủy Lão Nhân - từ huấn

 Xem chi tiết :

Đạo Chi Tôn Chỉ

  
Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh nhân chi áo chỉ, khác tuân Tứ duy cương thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu...

 Xem chi tiết :

Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Ngữ

  
Lập Nguyện Thanh Khẩu, sự khác biệt giữa có và không có trình tầu biểu văn.   Các hiền sĩ dự qua pháp hội có cảm tưởng và cảm xúc gì không? Có hiền sĩ nào muốn phát tâm, phát nguyện không? Vì sao muốn các hiền sĩ phát tâm, phát nguyện? Vì sao Ngã Phật rất là đau lòng?...

 Xem chi tiết :

Ăn Chay Khoa Học Và Dinh Dưỡng


Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển thể chất và tinh thần. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng, mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người.

 Xem chi tiết :

Đạo Chánh - Lý Chánh - Thiên Mệnh Chánh


Lão Mẫu mỗi ngày đều lau đi những giọt lệ rơi, mong đợi vô số hài nhi đã lên pháp thuyền lại tự xem nhẹ mình, lòng tin không kiên đã nhảy xuống thuyền đi không trở lại… Lão Mẫu ở Lý Thiên suy tư đợi chờ, ngày ngày trông ngóng các nguyên linh chúng ta nhanh chóng đắc được...

 Xem chi tiết :

5 Điều Tu Luyện Của Sinh Mệnh


Thánh huấn này là những lời Hoạt Phật Ân Sư từ bi chỉ thị đối với đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên gánh vác những chức vụ quan trọng trong đạo trường. Ân Sư cảnh tỉnh đồ nhitrong quá trình hành công liễu nguyện, thường vô tình rơi vào chấp chướng, tính toán đối đãi giữa người và...

 Xem chi tiết :

Tâm Ngữ Dặn Dò Của Thiên Nhiên Sư Tôn


Thánh Tượng Sư Tôn Thiên Nhiên Cổ Phật Phiến Ngôn   Quan ! Hãy nhìn đạo trường ngày nay Văn ! Hãy nghe tâm sự không lời của những người tu đạo! Tư ! Hãy nghĩ về tương lai! Thật sự rất đau lòng! Ưu ! Hãy suy ngẫm về sự bó buộc của danh lợi được mất! Sầu !...

 Xem chi tiết :

Ân Sư Nói Về Ngũ Giới


Vào năm Nhâm Thân, Tế Công Hoạt Phật lâm Đàn Từ Ân, giảng giải về ngũ giới, mỗi tháng một lần, năm lần mới giảng hết. Ngoài cách giảng giải tường tận tỉ mỉ về ngũ giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) và rất nhiều lý niệm đúng đắn về tu đạo, gợi mở cho mọi người phản tĩnh suy...

 Xem chi tiết :

Lữ Động Tân Pháp Luật Chủ


( Lữ Động Tân Pháp Luật Chủ )