• Nam Hải Cổ Phật từ ngữ

 • Sách nói Đào Viên Minh Thánh Kinh

 • Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh

 • Đạo Chi Tôn Chỉ

 • Trình Bày Về Sự Tu...

  Đạo là chân lý củavũ trụ, cho nên Đạo cũng có thể gọi là Lý. Thông thường đem hai chữ...

 • Sự thù thắng của Long...

  Sự đặc thù của Long Thiên Biểu Nay nhằm Tam Kỳ Mạt Vận ,đạo-kiếp cùng giáng, vạn giáo tề phát,...

 • Tiên Phật Từ Huấn

  - Nguyệt Tuệ Bồ Tát - - Tế Công Hoạt Phật - - Bạch Thủy Lão Nhân - từ huấn

 • Nam Hải Cổ Phật từ...

  Lập Nguyện Thanh Khẩu, sự khác biệt giữa có và không có trình tầu biểu văn.   Các hiền sĩ...

 • Ăn Chay Khoa Học &...

  Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển thể chất và tinh thần....

 • Đạo chánh – Lý chánh...

  Lão Mẫu mỗi ngày đều lau đi những giọt lệ rơi, mong đợi vô số hài nhi đã lên pháp...

 • 5 Điều Tu Luyện Của...

  Thánh huấn này là những lời Hoạt Phật Ân Sư từ bi chỉ thị đối với đàn chủ, giảng sư,...

 • Tâm ngữ dặn dò của...

  Thánh Tượng Sư Tôn Thiên Nhiên Cổ Phật Phiến Ngôn   Quan ! Hãy nhìn đạo trường ngày nay Văn...

 • Ân Sư nói về ngũ...

  Vào năm Nhâm Thân, Tế Công Hoạt Phật lâm Đàn Từ Ân, giảng giải về ngũ giới, mỗi tháng một...

 • Bạch Thủy Lão Nhân đạo...

  Đạo tại tự thân, Thân noại vô Đạo Đạo của chúng ta là độc nhất, không có đối đãi, trước...

 • Bạch Tu Lão Nhân Linh...

  Hành Nghi Tu Đạo và Bàn Đạo Của   Bạch Tu Lão Nhân -- Linh Chân Tiên Ân Trời mênh...

 • Bát Tiên Truyện

  Theo tục lệ truyền thống Trung Quốc, phàm gặp những ngày chúc mừng hôn lễ hay mừng thọ, trong nhà...

 • Cá Tinh hiển hóa -...

  Duyên do:   Thượng Đế từ bi, Đại Đạo phổ truyền. Nhân quả nghiệp lực vô số kiếp của chúng...

 • Đức Đại Cô Tiền Nhân...

  Đức Đại Cô Tiền Nhân, là đấng thánh triết đương thời mà chúng ta kính mến nhất, có ơn tái...

 • Đại Đạo Kiến Văn Lục

  Đọc kinh Phật thường thấy hai câu kinh kệ: “Vô thượng thậm tham vi diệu pháp, bách niên vạn kiếp...

 • Đạo Mạnh Truyền Thừa Lục

  Thiên ân hạo hãn, sư đức vô biên, đại đạo phổ độ mấy chục năm nay, dưới sự khai sáng...

 • Đạo Nghĩa Căn Bản

  Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên...

 • Đạo Thống - Kim tuyến...

  Ở giữa Trời Đất vũ trụ bao la, mọi việc đều không thoát khỏi cái “Lý”, vật nào cũng có...

 • Đào Viên Minh Thánh Kinh...

  Đế-Quân họ Quan tên Vũ, tự là Vân-Trường, tục thường xưng Ngài là Quan-Công, người thành Giải-Lương Hà-Đông (nay thuộc...

 • Đạt Ma Tổ Sư Bảo...

  Đức Đạt Ma là Thái Tử thứ ba bên Nam Ấn Độ, không luyến vương vị, xem thấu vinh hoa,...

 • [01]Chân Phật Chỉ Luận Gia...

  Nếu có thể lấy Đạo tề gia, Con chính là một gia đình có Đạo, một gia đình Thần Tiên....

 • [02] Sự Tôn Quý Của...

  NHÂN SANH ĐẠI SỰ ____ CẦU ĐẠO   Đạo từ cổ chí kim không dễ tương truyền, trải qua sự...

 • [03] Năm Điều Tư Lương...

  Nam Cực Tiên Ông nói: “Nhân sanh không thểkhông có Đạo, nếu nhưkhông có Đạo thì sẽmất đi phương hướng.”...

 • [05] Nghiên Cứu Về Thiên...

  Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh vốn dường như mãi tồn tại kéo dài, vừa huyền diệu lại sâu xa...

 • [06] Báo Ân Và Liễu...

  Tổ Sư của các triều đại trước là chết như thế nào vậy? Tổ Sư là “chết không được tốt”....

 • Giác Lộ Chỉ Nam

  Trước đây tại văn hóa sự nghiệp Quang Tuệ, vị Đổng Sự Trưởng Tiền Nhân Trần Đại Cô từ bi...

 • Gõ cửa180.000 căn nhà

  MẠT QUẢNG LƯỢNG GÕ CỦA MỘT TRĂM TÁM MƯƠI NGÀN CĂN NHÀ.   1. Nhân duyên Pháp hội:           Hôm...

 • Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn

  Ngày Đại Điển Mùa Xuân Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tý tức năm 2008. Tại trung tâm đạo vụ...

 • Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập...

  Hoàng-Mẫu Huấn-Tử Thập Giới” là huấn thư do Đấng Chí Tôn từ-bi đích thân xuống phàm, qua trung gian đồng-tử...

 • Hoạt Ngục Hiện Hình Ký

  Kim Khuyết Thượng Tướng Thái Bạch Tiên Ông Giáng Kệ viết: Hoạt Ngục thọ hình tiêu nghiệp nhân Hiện ra...

 • Hứa Ngọc Chi đàn chủ...

  Hứa Ngọc Chi nữ sĩ Lâm Thái phu nhân, là người ở làng Trùng Quang - Thị trấn Đẩu Lục....

 • Lợi Ích Của Việc Thường...

  Quyển sách này giúp chúng ta độ người, thành toàn người, một lần nữa xuất bản, đây là quyển sách...

 • Luân Hồi Du Ký tập...

  Cực Diêu Trì Lão Mẫu dạy rằng:           “Mẫu nơi cung Diêu Trì cõi Vô Cực, lòng luôn luôn nghĩ...

 • Luân Hồi Du Ký _...

  Hồi mười lăm TẠI QUÁN “CÂY CÒN” HỒN CHÓ ĐẦY PHẪN NỘ NƠI NHÀ HỌ TRẦN, CHÓ TRẮNG BÁO ƠN...

 • Địa Ngục Du Ký _...

  LỆNH CỦA NGỌC HOÀNG Chủ tịch của bản đường là họ Quan đăng đài Đức Thánh dạy : Ngọc Chỉ...

 • Địa Ngục Du Ký _...

  Hồi ba mươi ba DẠO ĐỊA NGỤC MOI TIM LẦN THỨ HAI Tế Công Hoạt Phật Giáng ngày 29 tháng...

 • Minh Đức Tân Dân Tiến...

  Bài thứ nhất : ĐẠO           Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? “Đạo” là chân lý...

 • Bạch Dương Tổ Sư lược...

  Thời kỳ mạt pháp, vạn giáo tề phát, người tu hành tuy nhiều, nhưng đắc pháp thì ít, nguyên do...

 • Minh Tâm Phục Thiện

  Tâm là chủ tể của vạn hóa. Nho giáo nói: Tồn tâm. Đạo giáo nói: Dưỡng tâm. Thích giáo nói:...

 • Nam Bình Tiều Tiên Đồng...

  Lời nói đầu Khâu Khải Chí là người ở thành phố Đài Nam - Đài Loan. Sinh ngày 21 tháng...

 • Ấn Quang Pháp Sư kết...

  Ấn Quang  Pháp Sư, họ Triệu, người Hợp Dương.Bác thông tôn giáo chuyên tu về tịnh, đã từng ở Chung...

 • Chân Nghĩa Tu Bàn Đạo

  Sự khác nhau giữa đạo và giáo  Các vị đạo thân, chúng ta sanh vào lúc tam kỳ mạt kiếp,...

 • Nhân Quả Oan Nợ Hiển...

  Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch...

 • Quá Trình Cầu Đạo Của...

  Hiên Viên Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Ông ấy vốn là người hiền lành, một...

 • Sau khi cầu đạo đừng...

  I. Chúc mừng bạn đắc đạo rồi ! “Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng bạn đắc đạo rồi!” Niềm vui...

 • Sự Ứng Nghiệm Do Đọc...

  Bài tựa về sự cảm ứng do đọc tụng Đào Viên Minh Thánh Kinh Ngài Mạnh Tử nói: “Thế suy...

 • Tin đến từ Lý Thiên

  Tình thương của Thầy Tế Công và lời căn dặn từ bi Chúng ta đều biết cuộc đời  『Vô thường』,...

 • Liễu Phàm Tứ Huấn

  Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt, đó là hai...

 • Nhân Gian Du Ký

  Đức Thánh dạy : Đêm nay ta phụng mệnh đức Lão-Mẫu Vô-Cực mang Ý Chỉ xuống tuyên đọc, Thần nhân...

 • Nhân Quả Báo Ứng và...

  Sở dĩ người đời chẳng thể: “Không làm những điều ác, nguyện làm tất cả những điều lành”, đó đều...

 • Nhân Quả Thời Đại Khoa...

    Hiện nay là thời đại văn minh khoa học, bàn về chuyện nhân quả chẳng phải là mê tín...

 • Nhặt Tuệ _ tập 2

  Diệu lý của chư Phật không liên quan gì đến văn tự, người góp nhặt chỉ ước mong sau khi...

 • Quần Tiên Gia Ngôn Lục

  “Quần Tiên Gia Ngôn Lục”, là một Thiên-Kiều, tiếng chuông loan báo Thiên Đạo sắp được gõ vang, vì cứu...

 • Quang Minh Trí Tuệ

  Đang trong thời kỳ mạ t kiếp, Hoàng Mẫu từ mẫn, không nhẫn “ngọc thạch cùng hủy”, sắc lệnh Tam...

 • Súc Đạo Luân Hồi -...

  Thầy có nói: Trên đời vật gì khổ nhất - đó là sinh mạng còn nằm trong vô thường, không...

 • Ông Táo

  Quyển Sinh Mạng Chi Quang (Nguồn Sáng Của Sinh Mạng) còn được xem là quyển sách của mọi gia đình,...

 • Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

  Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên, là pho kinh sách chỉ dẫn chúng sinh bỏ ác hướng thiện, rời họa được phúc. Nội dung...

 • Thiên Đàng Du Ký

  Đức Thánh dạy: Đêm nay ta phụng mệnh Vô Cực Lão Mẫu mang Ý Chỉ xuống tuyên đọc, thần nhân...

 • Thiên Đức Lão Nhân từ...

  PHẦN 1- THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN TỪ BI   Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên Xem chúng sanh...

 • Thiên Phật Viện Du Ký

  /- Sách này phụng ý chỉ của Vô Cực Lão Mẫu mà viết ra, lời văn tuy thô thiển, nhưng...

 • Tiếng lòng của Khí Thiên...

  Ơn Trời mênh mông bát ngát, Tổ Sư đức dày, Sư Tôn, Sư Mẫu đại đức, trên vai gánh nặng...

 • U Minh Du Ký

  Người đời nay xem quỷ Thần là không có, tạo nhiều nghiệp nhân, việc thiện không làm, tích ác chồng...

 • Lớp Tân Dân 班民新

  Cổ nhân rằng: người có học, tựa như cây có nhành lá.   Cây có nhành lá sẽ rợp bóng che...

 • Lớp Chí Thiện 至善班

  Một ngọn đèn lồng chiếu khắp cửu châu, song mong chúng sinh hãy sớm quay đầu, suối mưa dầm dề...

 • Lớp Bồi Đức 班德培

  Cổ nhân rằng: Người có học, tựa như cây có nhành lá.   Cây có nhành lá sẽ rợp bóng che...

 • Lớp Hành Đức 班徳行

  Lời Khích Lệ - Từ Bi Của Hoạt Phật Sư Tôn (Khiến Đại Ái Rưới Cả Vũ Trụ)   Sùng...

 • Lớp Sùng Đức 崇德班

  Sùng Đức Học Viện nhiều nhân tài, Tiền hiền tích lũy bao trí tuệ, Dụng tâm sách hoạch lắm giọt...

 • Nguyện Sám Văn giảng giải

  Thành kính quỳ tại nơi đây, dưới tòa sen đức Minh Minh Thượng Đế, may mắn nhận được sự truyền...

 • Xuất Thế Tất Yếu

  Người xuất thế, có liên quan đến việc chân tu, ngộ Đạo, sau đó con đường xuất thế được bắt...

 • Bài Tập Làm Thần Tiên...

  Tu đạo trước tiên phải xem xét lại phẩm cách, khi về nhà hiếu thảo cha mẹ, khi ra xã...

 • Kỳ Lân Đại Tiên kết...

  麒麟大仙結緣訓 Quyển sách này bao gồm phần đầu nói tóm tắt về cuộc đời, dấu chân hành đạo của Hứa...

 • Phật Thuyết Đại Thừa Kim...

     ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN Ta nghe như vầy: Một khi kia Đức Phật ở trong non Linh...

 • HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ NGỌC...

  HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ VÀ NGỌC LỊCH MINH KINH   g ð h   (DÙ BẬN MẤY CŨNG NÊN ĐỌC...