NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

[01]Chân Phật Chỉ Luận Gia Thường - Gia Thư Cố Hương 1


Nếu có thể lấy Đạo tề gia, Con chính là một gia đình có Đạo, một gia đình Thần Tiên. Nam Hải Cổ Phật từ bi

 Xem chi tiết :
Share :

+ nhận xét + 1 nhận xét

06:47 12 tháng 4, 2019

Hậu học không tải được sách này

Đăng nhận xét