NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

[02] Sự Tôn Quý Của Cầu Đạo - Gia Thư Cố Hương 2


NHÂN SANH ĐẠI SỰ - CẦU ĐẠO ;  Đạo từ cổ chí kim không dễ tương truyền, trải qua sự an bày thiên kiếp vạn kiếp của nhân duyên, mới gặp được lần này. Tế Công Hoạt Phật.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét