NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

[03] Năm Điều Tư Lương Để Trờ Về Cố Hương - Gia Thư Cố Hương 3


Nam Cực Tiên Ông nói: “Nhân sanh không thểkhông có Đạo, nếu nhưkhông có Đạo thì sẽmất đi phương hướng.” Lại nói: “Nếu nhưcác con không có trí tuệthì sẽquay cuồng theo mọi sựviệc.” Điều này cho ta thấy, người có Đạo tất có trí tuệ, người thật sựcó trí tuệcũng chính là người có Đạo. Nhìn lại những lớp...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét