NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

[05] Nghiên Cứu Về Thiên Vận và Thiên Mệnh Minh Sư - Gia Thư 5


Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh vốn dường như mãi tồn tại kéo dài, vừa huyền diệu lại sâu xa bí ẩn, là bản tánh rất thanh rất tịnh của chính mình. Các con ai nấy cũng đều là Phật, Phật ở tâm ta, trong lòng tự ắc có Phật, những dẫn dắt chứng cứ trong kinh điển chỉ là...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét