NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ăn Chay - Kết Nối Cộng Đồng

     
" Ăn Chay - Kết Nối Cộng Đồng "
Share :

Đăng nhận xét