NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đạo Mạch Truyền Thừa Lục

  

Thiên ân hạo hãn, sư đức vô biên, đại đạo phổ độ mấy chục năm nay, dưới sự khai sáng nổ lực của Lão Tiền Nhân và Tiền Nhân, không những đã gầy dựng cơ sở vững chắc tại Đài Loan, và đã đem đại đạo truyền đến các nước trên thế giới, nhất là xứ Miên Lan, nước Indonesia...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét