NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bách Hiếu Kinh - tụng tiếng Việt

     
" Bách Hiếu Kinh mp3 (tụng Tiếng Việt) - www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét