NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bạch Thủy Lão Nhân Đạo Nghĩa Tập Yếu


Đạo tại tự thân, Thân noại vô Đạo Đạo của chúng ta là độc nhất, không có đối đãi, trước tiên là từ bổn tâm chúng ta làm lên, không có đối đãi đó là Phật.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét