NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bạch Tu Lão Nhân Linh Chân Tiên

  
Hành Nghi Tu Đạo và Bàn Đạo Của   Bạch Tu Lão Nhân -- Linh Chân Tiên Ân Trời mênh mông bát ngát, công đức của Thầy vô biên, Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân đại đức đôn đốc giáo hóa, làm cho Đại Đạo truyền khắp Đài Loan, một đảo Bồng Lai trong cõi trần gian, Sĩ Nông Công Thương,...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét