NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bài Tập Làm Thần Tiên 神課


Tu đạo trước tiên phải xem xét lại phẩm cách, khi về nhà hiếu thảo cha mẹ, khi ra xã hội khiêm tốn với anh chị em bạn bè, thân thiện với các Hiền Sĩ. 

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét