NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bạn Là Người Tuyệt Vời Nhất - 你就是最好的

     
" Bạn Là Người Tuyệt Vời Nhất - 你就是最好的 ~ nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét