NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

我們都有一個家 - Chúng Ta Đều Có Một Ngôi Nhà

     
" 我們都有一個家 - Chúng Ta Đều Có Một Ngôi Nhà "
Share :

Đăng nhận xét