NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

淚光閃閃 - Giọt Lệ Lấp Lánh

     
" 淚光閃閃 - Giọt Lệ Lấp Lánh "
Share :

Đăng nhận xét