NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

讓愛傳出去 - Hãy Để Tình Thương Nhân Rộng

     
" 讓愛傳出去 - Hãy Để Tình Thương Nhân Rộng ~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét