NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hình Ảnh Dê Con Quỳ Gối Mút Sữa

     
" Hình Ảnh Dê Con Quỳ Gối Mút Sữa ~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét