NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Địa Ngục Du Ký - tập 2


Hồi ba mươi ba DẠO ĐỊA NGỤC MOI TIM LẦN THỨ HAI Tế Công Hoạt Phật Giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ (1977) Thơ Vô tài mỗi phát đố hiền tâm Hủy báng tha nhân sử kiếm ân Ác độc hoành hành chung thọ báo Tru tâm địa ngục khiếu ai âm. Dịch Kẻ ngu ghen ghét kẻ...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét