NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Kết Nối Tình Yêu Thương ( Clip Rất Ý Nghĩa Về Sóng Thần Nhật Bản )

     
" Kết Nối Tình Yêu Thương ( Clip Rất Ý Nghĩa Về Sóng Thần Nhật Bản ) "
Share :

Đăng nhận xét