NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Kỳ Lân Đại Tiên Kết Duyên Huấn


麒麟大仙結緣訓Quyển sách này bao gồm phần đầu nói tóm tắt về cuộc đời, dấu chân hành đạo của Hứa Điểm Truyền Sư và phần sau là bài kết duyên huấn của Ngài tại Di Lặc Phật Viện khu vực Gia Nam (Đài Loan). Huấn văn này được các vị Tiền Hiền nhanh chóng dịch sang tiếng Việt bởi vì...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét