NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lời Dặn Dò Của Thiên Nhiên Cổ Phật - 天然古佛叮嚀囑語

     
" Lời Dặn Dò Của Thiên Nhiên Cổ Phật - 天然古佛叮嚀囑語 ( Tiếng Việt ) "
Share :

Đăng nhận xét