NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lợi Ích Của Việc Thường Xuyên Trở Về Phật Đường


Quyển sách này giúp chúng ta độ người, thành toàn người, một lần nữa xuất bản, đây là quyển sách vô cùng quý giá, nó mang cả tâm tình của đọc giả đối với lòng cảm ơn sâu sắc, càng thể hiện được câu nói: “Thiên hạ nhược vãn chi dĩ Đạo” thể hiện được bao khó khăn trong việc...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét