NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Luân Hồi Du Ký Tập 2


Hồi mười lăm TẠI QUÁN “CÂY CÒN” HỒN CHÓ ĐẦY PHẪN NỘ NƠI NHÀ HỌ TRẦN, CHÓ TRẮNG BÁO ƠN XƯA Phật Sống Tế Công Giáng ngày 21 tháng 11 năm Tân Dậu (1981) Thơ Dạ lai Thánh Đức tà Kim Tiên An cập phi cầm bố đại thiên Chính hợp thiên thời khai phổ độ Thu viên vạn loại...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét