NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

母親的禮物 ~越南語 - Món Quà Của Mẹ

     
" 母親的禮物 ~越南語 - Món Quà Của Mẹ "
Share :

Đăng nhận xét