NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Một Đời Minh Sư - (Tiếng Việt)

     
" Một Đời Minh Sư (Tiếng Việt) "
Share :

Đăng nhận xét