NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nam Bình Tiều Tiên Đồng Hiển HóaLời nói đầu Khâu Khải Chí là người ở thành phố Đài Nam - Đài Loan. Sinh ngày 21 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 77 (1988). Khi lớn lên cậu là đứa bé hoạt bát khả ái, thế nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường, nên huyễn thân chóng phai tàn. Vào lúc cháu bé khoảng hơn ba tháng...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét