NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ngôi Nhà Này Dựa Vào Mọi Người- 這個家靠大家

     
" Ngôi Nhà Này Dựa Vào Mọi Người- 這個家靠大家 ~ nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét