NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Người Hiểu Con Nhất Trên Thế Giới - 全世界最懂你的神

     
" Người Hiểu Con Nhất Trên Thế Giới - 全世界最懂你的神 ~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét