NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nguyện Sám Văn Giảng Giải


Thành kính quỳ tại nơi đây, dưới tòa sen đức Minh Minh Thượng Đế, may mắn nhận được sự truyền thụ chân chánh. Di Lặc Tổ Sư diệu pháp vô biên, chở che gia hộ chúng sanh, sám hối trước Phật, sửa chữa lỗi lầm và tự làm mới bản thân, cùng hỗ trợ Thiên bàn. Phàm là Phật đường,...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét