NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhạc Phi Pháp Luật Chủ


( Nhạc Phi Pháp Luật Chủ )
Share :

+ nhận xét + 1 nhận xét

04:04 2 tháng 10, 2018

Tại sao các tướng ngày xưa lại làm các vị pháp luật chủ

Đăng nhận xét