NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhân Quả Oan Nợ Hiển Hóa Thực Lục


Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch sử, có hiện tại, càng có tương lai, có vui, có buồn càng có biết bao nuối tiếc. Bao nhiêu người đóng vai kịch vui, bao nhiêu người đóng vai kịch buồn, vai diễn của kịch vui và buồn, biểu...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét