NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhất Đạo Đồng Phong

     
" Nhất Đạo Đồng Phong - www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét