NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhặt Tuệ - Tập 1


Kinh điển của Tam Giáo thâm sâu khó hiểu, lại mênh mông như biển cả, tuy rằng Tam Tạng của nhà Phật, Đạo Tạng của đạo Lão, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo đều có các bậc đại đức chú giải, nhưng đối với người mới học đạo cũng khó mà tìm được một quyển sách thích hợp có...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét