NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhặt Tuệ - Tập 2


Diệu lý của chư Phật không liên quan gì đến văn tự, người góp nhặt chỉ ước mong sau khi đọc xong những mẫu truyện ngắn góp nhặt trong Nhặt Tuệ (II) này, người đọc sẽ tìm được hương vị của Đạo mà nhoẻn miệng mỉm cười.  

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét