NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhớ Người Thân - 思親人(中越)

     
" Nhớ Người Thân - 思親人(中越) ~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét