NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nụ Cười Di Lặc (Hoa ngữ) - Phật Ca Thiện Ca

     
" Nụ Cười Di Lặc (Hoa Ngữ) ~ Phật Ca Thiện Ca ~ 彌勒笑 - 好預兆 "
Share :

Đăng nhận xét