NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

溫暖的雙手 - Đôi Tay Ấm Áp

     
" 溫暖的雙手 - Đôi Tay Ấm Áp "
Share :

Đăng nhận xét