NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đôi Tay Ấm Áp - 溫暖的雙手

     
" Đôi Tay Ấm Áp - 溫暖的雙手 "
Share :

Đăng nhận xét