NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ông Táo


Quyển Sinh Mạng Chi Quang (Nguồn Sáng Của Sinh Mạng) còn được xem là quyển sách của mọi gia đình, trong sách có ghi chép những việc thường thức trong nhà, phương pháp gìn giữ sức khỏe, các thức hòa hợp giữa vợ chồng cùng những lý luận chân thật mà mọi người chưa từng bàn luận sâu sắc.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét