NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Phóng Sự Truyền Hình Lễ Tiễn Đưa Bất Hưu Tức Bồ Tát

     
" Phóng Sự Truyền Hình Lễ Tiễn Đưa Bất Hưu Tức Bồ Tát "
Share :

Đăng nhận xét