NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Quá Trình Cầu Đạo Của Hiên Viên Hoàng Đế


Hiên Viên Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Ông ấy vốn là người hiền lành, một lòng một dạ tu Đạo, đã từng đi khắp nơi tìm Sư và đã từng bái 72 vị cao tăng, nhưng mỗi vị Sư đều chỉ biết pháp trụ thế, chớ không biết được pháp xuất thế...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét