NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Quan Thánh Đề Quân Thánh Huấn


Mùng 10 tháng 02 năm Mậu-thân

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét