NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Sau Khi Cầu Đạo Đừng Quên Tam Bảo Và Tu Đạo


I. Chúc mừng bạn đắc đạo rồi ! “Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng bạn đắc đạo rồi!” Niềm vui này rốt cuộc từ đâu đến? Và chúng ta đắc được “đạo” là gì? Đắc được đạo lại là việc gì to tát vậy? Vì sao mọi người lại chúc mừng chúng ta?

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét