NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Sự Ứng Nghiệm Do Đọc Tụng Đào Viền Minh Thánh Kinh


Bài tựa về sự cảm ứng do đọc tụng Đào Viên Minh Thánh Kinh Ngài Mạnh Tử nói: “Thế suy đạo vi, nên phát sinh tà thuyết bạo hành, như: tôi thí chúa, con giết cha, vì thế Ngài Khổng Tử lo sợ, mới làm Kinh Xuân Thu”.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét