NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Thẫy Mãi Mong Con Trở Về - 師永遠盼著等著徒回來

     
" Thẫy Mãi Mong Con Trở Về 師永遠盼著等著徒回來 "
Share :

Đăng nhận xét