NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Thiên Đức Lão Nhân Từ Huấn


PHẦN 1 - THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN TỪ BI : Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên Xem chúng sanh tai kiếp khổ liên miên Chưởng Thiên Ngục luật lệ chưa từng phá Phẫu Thiên Cơ hiệp trợ bàn thu viên.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét