NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tiếng Lòng Của Khí Thiên Thần


Ơn Trời mênh mông bát ngát, Tổ Sư đức dày, Sư Tôn, Sư Mẫu đại đức, trên vai gánh nặng trọng trách phổ độ Tam Tào, không chỉ vô vàn chúng sinh nơi nhân gian, u minh quỷ hồn nơi Địa Phủ có cơ hội thoát khỏi biển khổ, ngay cả những vị Thần nơi Khí Thiên cũng tìm được...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét