NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tình Thương Của Tiền Nhân - 前人的愛

     
" Tình Thương Của Tiền Nhân - 前人的愛 ~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét