NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

天之大 - Trời Bao La

     
" 天之大 - Trời Bao La ~ nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét