NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

5 Điều Tu Luyện Của Sinh Mệnh


Thánh huấn này là những lời Hoạt Phật Ân Sư từ bi chỉ thị đối với đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên gánh vác những chức vụ quan trọng trong đạo trường. Ân Sư cảnh tỉnh đồ nhitrong quá trình hành công liễu nguyện, thường vô tình rơi vào chấp chướng, tính toán đối đãi giữa người và...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét